Patriotyzm

Minęły już czasy, kiedy nauczyciel dumnie wymawiał słowo Espana, wskazując przy tym na mapę. Formuły zjednoczona Hiszpania, wielka i wolna (una Espana, grandęy libre), tak często powtarzanej w okresie dyktatury Franco, dziś nikt już nie pamięta. Z niegdysiejszego imperium Filipa II, w którym - jak mówiono - słońce nigdy nie zachodziło, pozostały jedynie enklawy Melilla i Centa leżące na północnym wybrzeżu Afryki. Sama Hiszpania jako państwo zjednoczone utraciła swój prestiż w oczach własnych obywateli. Hiszpania - dla wielu oznacza jedynie królewską rodzinę, rząd, wojsko i dowód osobisty.

Naturalnie w każdym Hiszpanie tkwi pewna doza patriotyzmu - szczególnie w mieszkańcach centralnej i północnej części państwa, gdzie znajdują się pierwotne tereny byłego Królestwa Kastylii. To królestwo rozszerzało swe wpływy w miarę trwania reconquisty. Z biegiem historii stało się założycielem, dzisiejszej Hiszpanii, której jedność od samego początku pozostawiała wiele wątpliwości. Despotom i dyktatorom udało się co prawda przemocą zaprzysiężyć wszystkie narody w ramach zjednoczonego państwa, ale nie zdołali tym usunąć napięcia, jakie wzrastało co pewien czas w poszczególnych regionach. Po dziś dzień niepokoje te są bardzo typowe dla Hiszpanii.

Po śmierci gen. Franco w listopadzie 1975 roku demokratyzacja była równoznaczna z decentralizacją, za pomocą której chciano zapobiec separatyzmowi, ożywającemu na obrzeżach terytorium kraju. W konstytucji z 1978 roku Krajowi Basków, Galicji i Katalonii przyznano status odrębnych państw narodowościowych. Od tego czasu ich flagi mogą bez żadnych konsekwencji powiewać obok hiszpańskiej. Istnieje duża grupa ludzi, która nie może znieść obecności tej ostatniej obok własnego sztandaru. Ludzie ci nie traktują państwa hiszpańskiego jako swojej ojczyzny, a gdy o nim mowa, na myśl przychodzi im Kastylia. W kwestii języka skojarzenia są analogiczne.

Kieszonkowa Encyklopedia Turysty

Patriotyzm na forum

  • Brak rozmów na temat Patriotyzm.
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. [ok]