Arabowie

Tarik wylądował na Gibraltarze w 711 roku. Był wysłannikiem północnoafrykańskiego władcy Damaszku, Musy ibn Nusajra. Pobił wojska wizygockiego króla Roderyka pod Guadalate i dotarł do Toledo. Za nim szedł z posiłkami Musa, który zajął Sewillę i Meridę. W ciągu kilku następnych lat zdobyli całą Hiszpanię, z wyjątkiem nielicznych miejscowości w Pirenejach i górskich rejonach Asturii, z których potem rozpocząć się miała chrześcijańska kontrofensywa, Reconąuista.

Przez pierwsze 40 lat Hiszpania, nazwana Al-Andalus, była prowincją Damaszku. Syryjczycy, Arabowie i Berberowie, z których składały się pierwsze wojska okupacyjne, przejęli wojskową kontrolę nad krajem i skonfiskowali bogactwa wizygockiej szlachty. W roku 755 przybył do Hiszpanii z Bagdadu potomek Omajjadów, któremu udało się uniknąć pogromu, jaki jego rodzinie zgotowała dynastia Abbasydów. Ów przybysz, Abd ar-Rahman I, i jego następcy przejęli władzę w Al-Andalus i założyli niezależny emirat w Kordobie.

Islam stał się teraz oficjalną religią. Mimo to, Żydzi i chrześcijanie mogli bez przeszkód wyznawać swoje religie pod warunkiem, że płacili podatki gruntowe. Wielu wieśniaków przeszło na islam z przyczyny tych właśnie podatków. Ludzi takich nazywano Muladies. Mieszkający w miastach chrześcijańscy rzemieślnicy pozostali natomiast w większości wierni
swej dawnej religii. Nazywano ich Mozdrabes. W połowie IX wieku w Kordobie doszło wśród ludności mozarabskiej do religijnej rewolucji, której towarzyszyły akty prowokacji wobec Arabów. Wielu Mozarabów szukało męczeńskiej śmierci. Choć swobodnie mogli wyznawać swoją religię, wspólne obrządki stały się motorem politycznego oporu. Heretyk Omar Ben Hafszum (Muladi pochodzenia wizygockiego) poprowadził Mozarabów do powstania w górach Rondy. W następstwie tej rebelii, na skutek prześladowań, pod koniec IX wieku liczne grupy ludności mozarabskiej musiały emigrować na północ. W tym czasie chrześcijańska rekonkwista dotarła już na południu do linii rzeki Duero. Mozarabowie osiedlali się więc na odzyskanych przez chrześcijan terenach. W wyniku dwustuletniej arabskiej dominacji ich obrządek religijny różnił się znacznie od obrządku chrześcijańskiego. Dzięki Mozarabom jednak chrześcijanie zetknęli się z wieloma wybitnymi osiągnięciami cywilizacji arabskiej.

Arabowie na forum

  • Brak rozmów na temat Arabowie.
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. [ok]