León

Główne zabytki Leónu zgromadzone są w obrębie starego miasta (bazylika S. Isidoro, katedra); nieco na peryferiach leży dawny klasztor S. Marco, kapituła Zakonu Santiago. Zwiedzić je można w ciągu jednego dnia.

Okolice bazyliki S. Isidoro. Mury obronne z czasów rzym. (najstarsza budowla Leon) otaczają od północy i wschodu prostokąt dawnego castrum VII Legionu, najstarszą część miasta. Przy wąskich uliczkach zachowało się kilka patrycjuszowskich kamienic z XV-XVIII w. i kilka kościołów, z których Sta. Maria la Real ma w głównym ołtarzu rzeźbę Madonny z Dzieciątkiem i św. Janem dłuta Juana de Juni.

Kompleks budowli o największej wartości artystycznej i historycznej - bazylika S. Isidoro wraz z klasztorem oraz Panteon Królów Kastylii i Leónu - powstawały w różnym czasie. Najwcześniejszą konstrukcją było oratorium przeznaczone dla relikwii św. Izydora, biskupa Sewilli, przekazanych Ferdynandowi I przez mauret króla Sewilli, Abbada al-Mutadida. Oratorium poprzedzał portyk o wymiarach x9 m, w którym stał tron królewski w czasie nabożeństw. Portyk składał się z dwu murów, od których, podparte pilastrami, biegły pełne łuki do 3 masywnych kolumn pośrodku, podtrzymując sklepienie w kształcie 6 płytkich kopułek według wzór u lombardzkiego. Nieproporcjonalnie duże kapitele kolumn i pilastrów są bogato rzeźbione; odnajdujemy w nich motywy klasyczne, wizygockie i wczesnoromańskie. Portyk przeznaczono później na panteon królewski. W kamiennych sarkofagach spoczywa 11 królów, 12 królowych i 21 książąt seniorów Kastylii i Leónu; zniszczone przez żołnierzy napoleońskich sarkofagi są dziś bezimienne. Pośrodku chrzcielnica wizygocka z VIII w. Skarbem panteonu są romańskie freski z czasów Ferdynanda II. Dekoracyjne na zewnętrznych bokach łuków, figuralne na dolnych płaszczyznach łuków i na kopułach, przedstawiają Chrystusa Pantokratora w otoczeniu symboli czterech Ewangelistów, a także sceny biblijne oraz świeckie. Niewątpliwie wykonane przez artystów z bizantyńskiego obszaru kulturowego, jedyne w swoim rodzaju w Kastylii, zachwycają żywością kolorów i finezją wykonania.

  • Komentarze i opinie
  • Brak komentarzy na forum, możesz być pierwszą osobą rozpoczynającą temat
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. [ok]